top of page
Image by Nick Fewings

Cwestiynau Cyffredin ynghylch Adrodd ar Sero Net i Sector Cyhoeddus Cymru

Welsh Public Sector Net Zero Q&A

Croeso i safle Cwestiynau Cyffredin ar Adrodd ar Sero Net i Sector Cyhoeddus Cymru
 

Caiff y fforwm hwn ei ddarparu gan Lywodraeth Cymru er mwyn galluogi sefydliadau’r sector cyhoeddus i dderbyn cymorth technegol ynghylch adrodd ar Sero Net.

Mewngofnodwch ar y Fforwm i ofyn cwestiynau a gweld atebion.

Caiff cynnwys y Fforwm ei ddefnyddio i wella eglurder y canllawiau ynghylch dulliau adrodd.

Welcome to the Welsh Public Sector Net Zero Reporting Q&A site

This forum is provided by Welsh Government to enable public sector organisations to get access to technical support on Net Zero reporting. 

Log into the Forum to ask questions and see answers.

The content of the Forum will be used to improve the clarity of the guidance on reporting methods.

Adnoddau | Resources

Dolenni i ddogfennau allweddol | Links to key documents

Picture1.png

Mae’r Canllaw Adrodd ar Sero Net ar gael yma | The Net Zero Reporting Guide is available here: 

https://gov.wales/public-sector-net-zero-reporting-guide

bottom of page